slider 3

Danmark som IT-nation

Danmark er et produktionsland. Dette overraskende udsagn blev jeg præsenteret for i sommeren 2015. I Danmark er vi vant til at høre, at virksomhederne sender deres produktion til udlandet og holder udvikling, forskning og forretningsledelse i landet. Det virker som den omvendte verden. Så hvad er det her for noget?

Udsagnet blev fremsat af en professor under research til en bog om forskningsbaseret iværksætteri. Han udtalte det på en måde, som om det var en almindeligt anerkendt sandhed: ”Danmark er jo et produktionsland”. Det viser sig at være almenviden i de kredse, der ved meget om it. Manden er professor ved IT Universitetet. Her ved man, at danske softwareudviklere er kendt over hele verden for deres kvalitetsniveau. De er i høj kurs, fordi de tænker selv, er ret produktive og kendt for at lave færre fejl end majoriteten; det vil sige næsten ingen fejl. Det kan også udtrykkes sådan, at danske softwareudviklere har ry for at være billigere end deres kollegaer i USA og bedre end udviklerne fra øst.

Derfor er det temmelig almindeligt, at de danske it-iværksættervirksomheder, der bliver solgt, når de er mellem en halv og to milliarder værd, beholder en afdeling med softwareudviklere i Danmark, mens resten af virksomheden flyttes til Silicon Valley, hvor forretningsudviklingen og den videre økonomiske udvikling sker. Den trafik er beskrevet af Mette Sandgaard fra Væksthus Hovedstaden i bogen Go West. Her beskriver hun ti danske it-startups, som er taget til USA, og som alle er udtryk for samme tendens.

Isoleret set er det positivt nok, at der bliver nogle arbejdspladser tilbage, når virksomhederne sælges til internationale investorer eller konkurrenter. Men det ville være mere interessant, hvis virksomhederne blev i Danmark og voksede sig store og stærke her fra. Især når arbejdskraften nu er så dygtig. Danmark kunne godt bruge et lokomotiv inden for it på samme måde som Novo Nordisk fungerer for medicinalbranchen.

Om Danmark har en mulighed for at blive en it-nation, hvor it-skabelse er en determinerende faktor for vores økonomi, ved vi ikke endnu. Men der er nogle ansatser til det, som er værd at bide mærke i. Der findes eksempelvis danske softwarehuse, der nu er så gode, at de kan konkurrere med de store internationale om nye udviklingsopgaver. Her kan vi rette blikket mod Netcompany, der siden sin grundlæggelse i 2000 er vokset til at blive 600 medarbejdere, hvor stort set alle er ansat i Danmark og betjener danske virksomheder og offentlige organisationer. De tager opgaver fra meget større internationale konkurrenter pga kompetence.

Men også når det gælder generisk softwareudvikling sker der noget i Danmark. Det oplevede jeg, da jeg i sommeren 2015 fik et kig ind i virksomheden Configit, der har aftegningen til at kunne blive en meget stor virksomhed, måske i en størrelsesorden som vi kun i et enkelt tilfælde har oplevet i Europa. Configit leverer stort set alle sine løsninger inden for konfigurationssoftware til internationale koncerner som Jaguar Land Rover, Philips og ABB. Også leverancer til danske ikonvirksomheder som Danfoss, Vestas, Lego og Grundfos. Configit sidder på et markedsområde, hvor de er omtrent enerådende. Deres område kaldes Configuration Lifecycle Management, hvilket dels er et supplement til de kendte kategorier ERP, PLM og CRM og dels en kategori, der spiser sig ind på de tre gamle kategoriers hidtidige enemærker. Deres kompetence er så speciel og dyb, at den ikke er sådan at efterligne eller stille noget op imod for spillerne i de tre andre kategorier. Og de har ellers mange muskler. Det drejer sig om fx SAP, Oracle og Salesforce. Men selv de kan være hjælpeløse over for ægte kompetence. Configit kæmper med hjernen, som man kan høre deres administrerende direktør Henrik Reif Andersen, udtrykke det. Han er også tidligere professor ved ITU, hvor han har udviklet algoritmer inden for formel verifikation, hvilket er den viden, der bruges i virksomhedens patenterede teknologi..

Tænk en gang, hvad det kunne betyde for dansk it, hvis en så perspektivrig virksomhed valgte at beholde sit hovedkontor i Danmark inklusive udviklingsafdelingen og hjernemassen. Configit har allerede kontorer i mange andre lande for at betjene kunderne, men hovedkontoret ligger i København. Tænk, hvis Danmark kunne huse en it-virksomhed, der betød lige så meget for it, som Novo gør inden for medicin. Og Mærsk på de områder, som de dækker. Er der en realistisk mulighed for det? At Danmark bliver en it-nation?

Configit er interessant i sig selv for den udvikling, virksomheden har gennemløbet. Det kan man orientere sig om i bogen: Forskeres Fornemmelse for Forretning, som blev resultatet af den research, jeg lavede i sommeren 2015. Men Configit er også interessant som en potentiel dansk succes inden for forskningsbaseret it. Især hvis ejerne af den nuværende succes ikke vælger at kapitalisere gevinsten i den position, virksomheden har nu, hvor den formentlig er salgbar i den normale danske klasse til mellem en og to milliarder, men videreudvikles til en rigtig stor virksomhed med 10.000 medarbejdere, eller endnu flere.

Der er ikke rigtig nogen argumenter for, at Configuration Lifecycle Management ikke skulle blive en lige så stor kategori som PLM, CRM eller ERP. Og inden for disse kategorier er der virksomheder, som har i nærheden af 100.000 medarbejdere. Læg dertil, at ERP-systemer og CRM-systemer nok er nyttige, men deres kunder kan sagtens fungere en periode uden. Men et konfigurationssystem har fat i alle de essentielle processer i virksomheden. De er mission critical-systemer, som det kaldes på ledelsesgangen. Uden konfigurationssystem er der ingen produktion.

Lige nu og her i efteråret 2015 er der ingen der ved, hvordan Configit udvikler sig. Der er flere muligheder. Tager ejerne pengene og løber? Eller laver de en Tietgen? Altså en bæredygtig it-virksomhed i Danmark, der i sig selv vil skabe livsgrundlag for mange familier i lang tid fremover; en virksomhedsinstitution der vil trække andre med sig i det, der kan blive en grundpille i Danmark som it-nation?

Jeg vil selv følge Configits udvikling med interesse. Og vil opfordre andre til at gøre det samme, især dem der kan spille en aktiv rolle for at skabe rammerne, kapitalen og strategien for en videre bæredygtig udvikling til gavn for samfundet.

Configits udvikling fra 2000 til 2015 kan læses i bogen: Forskeres Fornemmelse for Forretning far 2015, på www.forlaget-iib.dk

0 comments on “Danmark som IT-nationAdd yours →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *